монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2020/01/02 ДОРНОГОВЬ ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Тус байгууллагад 2019 оны 12 дугаар сарын 10-ны байдлаар нийт 2 өргөдөл, бүртгэгдсэнээс албан хаагчдаас 2 өргөдөл ирүүлснийг шийдвэрлэсэн байна.

12.JPG