монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2020/03/02 ДОРНОГОВЬ ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Тус газарт 2020 оны 02 дугаар сарын 29-ний байдлаар албан хаагчдаас ирүүлсэн нийт 4 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

02.JPG