монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2020/04/02 ДОРНОГОВЬ ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Тус газарт 2020 оны 03 дугаар сарын 31-ний байдлаар албан хаагчдаас ирүүлсэн нийт 2 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

03.JPG