монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДОТООД АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН НЭГТГЭЛ

Admin 2017/12/14 ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭ

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДОТООД АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН НЭГТГЭЛТЭЙ энд ДАРЖ ТАНИЛЦАНА УУ