монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

“ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА- 2045 ОН” СЭДЭВТ ЭССЕ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

Admin 2019/07/02 Мэдээ, мэдээлэл

Нэг. Уралдааны зорилго:

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын хөгжлийн төсөөлөл, цаашдын чиг хандлага, чиг үүрэг, үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх шинэлэг санаа, дэвшилтэт ололт амжилтын талаар албан хаагчдын санал бодлыг сонсож, байгууллагын 25 жилийн хөгжлийн бодлогод тусгах, байгууллагын дэргэдэх Тинк танк клубыг үүсгэн байгуулах үндэс суурийг тавихад оршино.

Untitled-1.jpg