монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ХОЙД БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН /2019.09.26-2019.10.25/

Admin 2019/10/27 ХОЙД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ