монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Admin 2021/06/21 ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭ

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.