монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Гадаадын иргэн оршин суух хэлбэрээ өөрчилж болох уу?

Admin 2020/09/10 FAQ, Оршин суух зөвшөөрөл

Хариулт: Болно, одоо байгаа оршин суух зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаанд хүсэлтээ гаргана.