монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ЗӨРЧИЖ, ЗАХИРГААНЫ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ГАДААДЫН ИРГЭДИЙН ТООН МЭДЭЭ

Admin 2016/10/24 ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ

Улс 42.1.1 42.1.2 42.1.3 42.1.5 42.1.7 42.1.8 42.1.9 42.1.10 42.1.12 42.1.13 42.1.14 42.1.15 42.1.16 НИЙТ Мөнгөн дүн
1 Австрали 2 10 1 13 2368000
2 Австри 3 2 5 960000
3 Азербайжан 3 3 576000
4 АНУ 3 1 121 15 2 1 2 145 29696000
5 Армени 1 1 576000
6 Афганистан 2 2 384000
7 Балба 1 1 384000
8 Бангладеш 3 3 576000
9 Бахрейн 2 2 384000
10 Беларусь 1 1 192000
11 Бельги 4 4 768000
12 Бенин 1 1 192000
13 БНАСАУ 12 1 2 6 86 107 8768000
14 БНКазУ 2 1 30 6 10 1 1 51 15232000
15 БНКырУ 8 1 1 3 13 3648000
16 БНСВУ 6 15 3 7 3 3 13 50 18496000
17 БНСУ 4 1 17 3 2 1 1 29 9472000
18 БНТУ 1 5 1 7 1920000
19 БНУУ 1 1 19 21 4800000
20 БНФилУ 2 1 2 1 1 1 8 3072000
21 БНФУ 2 1 23 1 27 6144000
22 БНХАУ 22 15 3 6 27 6 366 19 4 63 4 535 120064000
23 БНЧУ 1 4 5 960000
24 БНЭУ 1 8 9 1728000
25 Болгар 1 1 192000
26 Бразил 4 1 5 832000
27 Гонконг 9 9 576000
28 Гүрж 1 1 192000
29 Египет 2 2 384000
30 ИБУИНВУ 1 8 9 1728000
31 Иран 1 1 192000
32 Ирланд 1 1 2 384000
33 Испани 1 1 2 1344000
34 Итали 2 1 3 960000
35 Камерун 1 1 192000
36 Канад 1 1 6 8 2304000
37 Катар 2 2 384000
38 Куба 1 2 3 1344000
39 Кувейт 6 6 1344000
40 Лаос 1 1 192000
41 Литва 2 2 384000
42 Молдав 1 1 192000
43 Морокко 1 1 192000
44 Мьянмар 1 1 576000
45 Нидерланд 1 5 6 1152000
46 ОХУ 20 5 7 39 1 2 1 75 20096000
47 ӨАБНУ 1 1 192000
48 Пакистан 1 1 192000
49 Румын 1 1 2 768000
50 Саудын Араб 10 10 2304000
51 Серб 2 2 576000
52 Сингапур 6 6 1152000
53 Сири 10 10 1920000
54 Словак 1 1 384000
55 Тайвань 1 1 64000
56 Тайланд 2 2 4 768000
57 Узбекстан 3 3 576000
58 Украин 2 10 1 13 3264000
59 Финлянд 1 1 192000
60 Харьяалалгүй 1 1 192000
61 ХБНГУ 3 19 2 24 5760000
62 ХБННУ 5 3 6 14 6912000
63 Швед 1 1 192000
64 Швейцарь 2 4 6 1344000
65 Шинэ Зеланд 1 1 192000
66 Шри Ланка 1 1 576000
67 Япон 2 1 7 10 2688000
НИЙТ 24 60 39 225 31 14 646 57 10 98 92 1 1 1298 296704000

Гадаадын 67 орны 1298 гадаадын иргэнд 296 сая 704 мянган төгрөгийн торгууль ногдуулж, зөрчлийг шийдвэрлэсэн бөгөөд зөрчлийг бүтцийн хувьд авч үзвэл 49.7 хувь буюу 646 нь визийн хугацаа хэтрүүлсэн, 17.3 хувь буюу 225 нь бүртгэлийн журам зөрчсөн, 7.5 хувь буюу 98 нь паспорт, паспортыг орлох баримт бичиг, Монгол Улсад оршин суух үнэмлэхээ биедээ авч яваагүй, 7 хувь буюу 92 нь оршин суух хаягийн бүртгэл хийлгэх талаар тогтоосон журам зөрчсөн,18.2 хувь буюу 237 нь бусад зөрчлүүд эзэлж байна.

Зөрчил гаргасан гадаадын иргэдийг улсаар авч үзвэл 41.2 хувь буюу 525 нь БНХАУ, 11.1 хувь буюу 145 нь АНУ, 8.2 хувь буюу 107 нь БНАСАУ, 39.3 хувь буюу 511 нь бусад орны иргэд эзэлж байна.

Графикаар харуулбал:

 

Гадаадын иргэнийг урьсан аж ахуйн нэгж, байгууллага нь урьсан гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг хэтрүүлсэн, эсхүл оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаадын иргэнийг нуун далдалсан, орон сууц, ажлын байраар хангасан, хууль тогтоомжийн дагуу зохих байгууллагад бүртгүүлээгүй, визийн хугацаа, журмын талаар хүлээсэн үүргээ зөрчсөн 508 уригч /2259 гадаадын иргэнд хамаарах/-д 556 сая 416 мянган төгрөгийн торгууль ногдуулсан байна.

Нийтдээ 2016 оны эхний 10 сарын байдлаар 853 сая 120 мянган төгрөгийн торгуулийн орлогыг улсын төсөвт төвлөрүүлээд байна.