монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГИХГ-аас 2019 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Admin 2019/01/18 Мэдээ, ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ

ГИХГ-аас 2019 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг ЭНД дарж үзнэ үү.