монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГИХГ-аас авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Admin 2021/04/16 Мэдээ, Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГИХГ-аас авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг [ЭНД] дарж үзнэ үү.