монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГИХГ-ЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНЫ ДЭГ

Admin 2018/04/05 Төрийн албаны салбар зөвлөл

Хуралдааны дэгийг ЭНД дарж үзнэ үү.