монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГИХГ-ын дэргэдэх ТАЗ-ийн салбар зөвлөлийн 2018 үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Admin 2018/04/05 Төрийн албаны салбар зөвлөл

Төлөвлөгөөг ЭНД дарж үзнэ үү.