монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГИХГ-ын Дорноговь аймаг дахь газар нь нийт албан хаагчдын хүрээнд “Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хүрээн дэх хэлэлцүүлэг” зохион байгууллаа.

Admin 2018/11/18 ДОРНОГОВЬ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Дорноговь аймаг дахь газарт 2018 оны 11 дүгээр сарын 17-оос 18-ны өдрүүдэд “Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хүрээн дэх хэлэлцүүлэг” зохион байгуулалаа. Хэлэлцүүлэгт Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн саналыг солилцож нэгтгэн дүгнэлтээ Гадаадын иргэн, харьяатын газарт хүргүүлсэн байна.

IMG_3488.jpg

IMG_3483.jpg