монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГИХГ-ын Дорноговь аймаг дахь газрын албан хаагчид БНХАУ-ын Эрээн хотын Цагдаагийн газраас зохион байгуулсан “Хаврын баяр” урлагийн тоглолт үзлээ.

Admin 2019/01/28 ДОРНОГОВЬ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

2019 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдөр БНХАУ-ын Эрээн хотын Цагдаагийн газраас зохион байгуулсан “Хаврын баяр” урлагийн тоглолтод урилгаар Хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Баярхүү, хяналтын улсын байцаагч Б.Сүлд-Очир, сүлжээний инженер Д.Хоролсүрэн нар үзэж, сонирхлоо.

5c4ebaaf473b8788370156.jpg

IMG_4136.jpg

IMG_4132.jpg