монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГИХГ-ын Өмнөд бүс дэх газрын 2020 оны 07 дугаар сарын төлөвлөгөө

Admin 2020/06/30 ӨМНӨД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

энд дарж үзнэ үү