монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГУРАВДУГААР САРД ТОМИЛОГДСОН, ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Admin 2019/03/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ГУРАВДУГААР САРД ТОМИЛОГДСОН, ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.