монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Хөдөө орон нутагт оршин суух зөвшөөрөл авах гадаадын иргэний хурууны хээг хаана хаана авч байгаа вэ?

Admin 2020/09/10 FAQ, Оршин суух зөвшөөрөл

Хариулт:

  1. Дорноговь аймаг дахь газрын Замын Үүд суманд;
  2. Зүүн бүс дэх газрын Дорнод аймгийн Хэрлэн суманд;
  3. Хойд бүс дэх газрын Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар суманд;
  4. Өмнөговь аймаг дахь газрын Даланзадгад суманд;
  5. Баруун бүс дэх газрын Ховд аймгийн Жаргалант суманд манай байгууллагын салбар төлөөлөлд та хурууны хээг өгөх боломжтой.