монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Хилийн боомт дээр бүртгэл хийлгэж болох уу?

Admin 2020/09/10 FAQ, Хилийн боомтууд

Хариулт:

Болно. Бүртгэлийн анкет, 3.5 x 4.5 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг, паспорт эх хувь хуулбарын хамт.