монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

“Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч төвтэй хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, албан хаагчдыг чадавхжуулах нь” төслийн сургалт

Admin 2019/03/07 ХОЙД БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Хууль зүй дотоод хэргийн яам, Хууль сахиулахын Их сургууль, Азийн сангийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч төвтэй хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, албан хаагчдыг чадавхжуулах нь” төслийн сургалтад 2019 оны 02 дугаар сарын 27,28-ны өдрүүдэд Хяналтын улсын байцаагч Ж.Цэнд-Аюуш, Мэргэжилтэн Б.Ганзориг, Э.Мөнгөнцэцэг нар, 2019 оны 03 дугаар сарын 05, 06-ны өдрүүдэд Хяналтын улсы байцаагч О.Энхбаатар, О.Мөнхбат, Мэргэжилтэн Р.Батзаяа нар хамрагдсан.