монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 11 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/12/03 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 11 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.