монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 3 УЛИРАЛД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/10/05 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 3 УЛИРАЛД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАНТАЙ ЭНД ДАРЖ ТАНИЛЦАНА УУ.