монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Хүний нөөцийн дүрэм

Admin 2018/02/07 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын хүний нөөцийн дүрмийг ЭНД дарж үзнэ үү.