монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Admin 2019/12/12 Мэдээ, Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.