монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХОЙД БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2021.01.04-2020.01.31/

Admin 2021/01/04 ХОЙД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

ЭНД ДАРЖ ТАНИЛЦАНА УУ!