монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХОЙД БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2021.02.01-2020.02.28/

Admin 2021/02/02 ХОЙД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

ЭНД ДАРЖ ТАНИЛЦАНА УУ!