монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХОЁРДУГААР САРД АЛБАН ХААГЧДАД ОЛГОСОН ТУСЛАМЖ, УРАМШУУЛАЛ

Admin 2019/02/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРААС 2019 ОНЫ ХОЁРДУГААР САРД АЛБАН ХААГЧДАД ОЛГОСОН ТУСЛАМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ТАЛААР ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.