монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХУУЛЬЗҮЙН МЭДЛЭГ ШАЛГАХ ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Admin 2020/05/29 ДОРНОГОВЬ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Тус газрын даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 11/01 дүгээр удирдамжаар баталсан албан хаагчдын эрх зүйн мэдлэгийг шалгах тэмцээний удирдамжийн дагуу уг тэмцээнийг 2020 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдөр зохион байгуулж нийт 4 баг оролцож Хяналтын улсын байцаагч Д.Баасансүрэн, нярав Х.Цэвэлмаа нар Тэргүүн байр эзэлсэн тул мөнгөн шагнал үнэ бүхий зүйлээр шагналаа.

5.jpg

6.jpg