монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Манай байгууллага нь хүмүүнлэгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг “Сайн найз нийгэмлэг” ТББ бөгөөд манай сайн дурын ажилтан Австрали Улсын иргэн Bergetta Annа нь Монгол Улсад оршин суух үнэм

Admin 2020/09/09 FAQ, Хяналт шалгалт, зөрчил

Хариулт:

Энэ тохиолдолд нотариатын байгууллагад хандаж итгэмжлэл хийлгэсний дараа тухайн гадаадын иргэнийг төлөөлөн гаргасан зөрчлийг нь шийдвэрлүүлэх боломжтой.