монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Миний ач хүү АНУ-ын иргэн Bilegt Amar нь “Шинэ Монгол” дунд сургуулийн 12 дугаар ангид сурдаг, 16 настай, мөн Монгол Улсын иргэний харьяалалтай бөгөөд эцэг, эхийн хамт Монгол Улсад оршин сууд

Admin 2020/09/09 FAQ, Хяналт шалгалт, зөрчил

Хариулт:

Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу зөрчил үйлдсэн, зөрчил үйлдэх үедээ 16 насанд хүрсэн гадаадын иргэнд шийтгэл оногдуулах, албадлагын арга хэмжээ хэрэглэхээр заасан байдаг. Мөн зөрчил үйлдсэн 16-18 насны хүний хувийн байдал, зөрчлийн шинж, зөрчил үйлдэгдсэн нөхцөл байдлыг харгалзан шийтгэлээс чөлөөлж, албадлагын арга хэмжээ хэрэглэж болно гэж Зөрчлийн тухай хуульд заасан тул дээр дурдсан бүх нөхцөл байдлыг нарийн тодруулан шалгаж, шийдвэрлэнэ.