монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Миний хүргэн ИБУИНВУ-ын иргэн Samuel Lynch нь гэр бүлийн хамт энэ оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр ирээд, 2019 оны 8 дугаар сарын 03-ны өдөр БНСУ-д зорчоод дахин Монгол Улсад ирэх юм. Танай бай

Admin 2020/09/10 FAQ, Бүртгэл, хасалт

Хариулт:

2 удаагийн визээр орж ирэх бүртээ ажлын 7 өдрийн дотор түр ирэгчээр бүртгүүлэх ёстой. Хүүхэд нь гадаад улсын иргэн бол мөн адил түр ирэгчийн бүртгэлд хамрагдах ёстой.