монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Өмнөд бүс дэх газар орон нутгийн дэмжлэгээр УАЗ пургон автомашинтай боллоо

Admin 2019/01/29 ӨМНӨД БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Өмнөд бүс дэх газар харьяа нутаг дэвсгэр дэх гадаадын иргэдэд тавих хяналт шалгалтын ажлыг шаардлагын хэмжээнд явуулахын тулд орон нутгийн удирдлагад санал хүргүүлж, УАЗ-220695 пургон автомашиныг шийдвэрлүүлж ажиллалаа. Орон нутгийн дэмжлэг, хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэсэн УАЗ-220695 пургон автомашиныг газрын дарга Л.Дамдинсүрэн 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр хүлээн авч, бүсийн жолоочид алтан шар зам нь өлзийтэй байхыг ерөөн түлхүүрийг нь гардуулж өглөө. Өмнөд бүс дэх газар нь Өмнөговь, Дундговь, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн нутаг дэвсгэрийг хариуцан ажилладаг бөгөөд энэхүү автомашиныг шийдвэрлүүлснээр гадаадын иргэдэд тавих хяналт шалгалтыг илүү шуурхай зохион байгуулах нөхцөл бүрдэж байгаа юм.