монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР

Admin 2019/05/11 ХОЙД БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны “Мод тарих үндэсний өдөр” зарлах тухай 63 дугаар зарлигийн дагуу тус байгууллагын албан хаагчид Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын Тужийн нарсанд 2019 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр Сэлэнгэ аймгийн Байгалийн цогцолборт газрын Тусгай хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн Н.Өлзийбаяраас зөвлөгөө авч нийт 20 нарс, 5 хар мод тарьж өөрсдийн гэсэн төгөлтэй болсон болно.