монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Монгол Улсаас албадан гаргасан гадаадын иргэдийн тоон мэдээ

Admin 2016/10/24 ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ

Энэ оны эхний 10 сарын байдлаар Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд зааснаар гадаадын 28 орны 422 иргэнийг Монгол Улсаас 1-10 жилийн хугацаатай албадан гаргасан.

Улсын нэр 37.1.1 37.1.2 37.1.3 37.1.5 37.1.6 37.1.7 37.1.8 37.1.10 37.1.11 37.1.12 НИЙТ
1 АНУ 3 1 2 6
2 Бангладеш 1 3 4
3 БНАСАУ 6 6
4 БНКазУ 6 6
5 БНКырУ 4 3 7
6 БНСВУ 20 29 1 3 53
7 БНСУ 2 7 1 3 13
8 БНТУ 1 1 1 3
9 БНУУ 1 1 2
10 БНФилУ 2 1 1 1 5
11 БНФУ 1 1
12 БНХАУ 20 1 1 203 3 25 253
13 Гамби 1 1
14 Йемен 1 1
15 Иран 1 1
16 Испани 1 1
17 Итали 1 1
18 Канад 1 1 2
19 Куба 1 1 2
20 Мьянмар 1 1
21 ОХУ 27 1 1 2 31
22 ӨАБНУ 1 1
23 Румын 1 1
24 Украин 1 1 2
25 ХБНГУ 2 2
26 ХБННУ 6 8 14
27 Шри Ланка 1 1
28 Япон 1 1
НИЙТ 1 88 6 2 1 249 4 5 5 61 422

Албадан гаргасан үндэслэлээр нь авч үзвэл 59 хувь буюу 249 нь эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр хөдөлмөр эрхэлсэн, ирсэн зорилгоосоо өөр үйл ажиллагаа явуулсан, 20.8 хувь буюу 88 нь оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа нь дууссан боловч Монгол Улсаас гарч явахаас зайлсхийсэн, 14.4 хувь буюу 61 нь түр ирэгч визийн хугацааг хэтрүүлсэн, 5.6 хувь буюу 24 нь бусад зөрчлүүд эзэлж байна.

Албадан гаргагдсан гадаадын иргэдийг улсаар нь авч үзвэл 59.9 хувь буюу 253 нь БНХАУ, 12.5 хувь буюу 53 нь БНСВУ, 7.3 хувь буюу 31 нь ОХУ, 3.3 хувь буюу 14 нь ХБННУ/Нигериа/, 3 хувь буюу 13 нь БНСУ, 13.7 хувь буюу 58 нь бусад улсын иргэд эзэлж байна.