монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Монгол Улстай хил залгаа 2 улсын иргэдээс өөр улсын иргэн Алтанбулаг боомтоор орж ирээд Ханх боомтоор Монгол Улсын хилээр нэвтэрч болох уу?

Admin 2020/09/10 FAQ, Хилийн боомтууд

Хариулт:

Монгол Улстай хил залгаа 2 улсын иргэнээс өөр улсын иргэд нь хоёр талын зэрэглэлтэй боомтоор хил нэвтрэх боломжгүй ба харин олон улсын зэрэглэлтэй боомтоор иргэний харьяалал харгалзахгүйгээр нэвтэрнэ.