монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭРТЭЙ ХОЛБОГДОХ ЗАРИМ АСУУДЛЫН ТУХАЙ

Admin 2021/01/26 Төрийн албаны салбар зөвлөл, Тушаал, шийдвэр

Мэргэшсэн, тогтвортой төрийн албыг бэхжүүлэхэд ажиллах хүчний бүтцийн зохист түвшинд хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлж, ур чадвартай, мэргэшсэн, туршлагатай ахмадууд болон шинэ мэдлэг, өндөр боловсролтой, эрч хүчтэй залуучуудыг төрийн албанд үр бүтээлтэй ажиллуулах боломжийг хангах чиглэлээр “Өндөр насны тэтгэвэртэй холбогдох зарим асуудлын тухай” зөвлөмжийг Төрийн албаны зөвлөлөөс хуулиар олгогдсон эрх, чиг үүргийнхээ дагуу гаргалаа.

“Өндөр насны тэтгэвэртэй холбогдох зарим асуудлын тухай” зөвлөмжийг ЭНД дарж үзнэ үү.