монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

НЭГДҮГЭЭР САРД ТОМИЛОГДСОН, ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Admin 2019/01/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРД ТОМИЛОГДСОН, ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.