монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ОЛОН УЛСЫН БОЛОН ГАДААД УЛСЫН ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРУУДЫН АНХААРАЛД!

Admin 2021/01/19 Мэдээ, мэдээлэл

Тус байгууллагад бүртгэлтэй олон улсын болон гадаад улсын төрийн бус байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газруудын 2020 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланг 2021 оны 2 дугаар сарын 01-05-ны өдрүүдэд шуудангаар хүлээн авна. засгиийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг (3).png