монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

“Олон улсын болон гадаад улсын төрийн бус байгууллагын төлөөлөгчийн газарт Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүчингүй болгох, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журам”-

Admin 2021/06/02 Мэдээ, мэдээлэл

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3.5-т заасны дагуу “Олон улсын болон гадаад улсын төрийн бус байгууллагын төлөөлөгчийн газарт Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүчингүй болгох, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журам”-ын төсөлд санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй ЭНД дарж танилцаж, саналаа nomin.ts@immigration.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.