монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Оршин суух үнэмлэхээ гээсэн бол яах вэ?

Admin 2020/09/09 FAQ, Бусад

Санамж:

  1. Хувь хүн өөрийн биеээр ирж торгууль төлөх
  2. Хулгайд алдсан бол Цагдаагийн Газрын бичиг авч ирэх

Та Монгол Улсад оршин суух үнэмлэхээ гээсэн бол дараах баримт бичиг бүрдүүлнэ

  1. Өргөдөл
  2. Паспорт хуулбарын хамт
  3. Сонинд зарлуулсан бичиг
  4. Үнэмлэх дахин хэвлүүлж авахад: Байгууллагын албан бичиг /хувь хүн өргөдөл/