монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

''Нэг хүүхэд-Нэг байгууллага''

Admin 2018/08/31 ХОЙД БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд ''Нэг хүүхэд-Нэг байгууллага'' аяны хүрээнд манай байгууллагын сонгосон 2 хүүхэд болох Мөнхтүяа, Номин хоёртоо сурлагын өндөр амжилт хүсээд байгууллагынхаа зүгээс.