монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

"Согтуу жолоочтой хамтдаа тэмцье-2020" нэгдсэн арга хэмжээ

Admin 2020/05/04 ЗҮҮН БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Дорнод аймгийн засаг даргын A/192 захирамжийн дагуу "Согтуу жолоочтой хамтдаа тэмцье-2020" нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасагтай хамтран "Зам тээврийн гэмт хэрэг, осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх дэд хөтөлбөр"-ийн биелэлтийг хангах, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчлийн гаралтыг бууруулах, илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоох үйлдэгдэж болзошгүй зам тээврийн хэрэг, ослын гаралтын бууруулах зорилгоор 04 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 01 хүртэл хамтарч ажиллалаа.

IMG_6965.JPG

IMG_7004.JPG

IMG_7018.JPG