монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

СУРГАЛТЫН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Admin 2021/01/26 Төрийн албаны салбар зөвлөл, Тушаал, шийдвэр

Төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой байх зарчмыг хэрэгжүүлэхийн тулд төрийн албан хаагчийг тасралтгүй сургаж, шатлан дэвшихэд нь шаардагдах мэдлэг, ур чадварыг эзэмшүүлэн мэргэшүүлэх сургалтын тогтолцоог нийт төрийн албанд хэвшүүлэх бодлогын хүрээнд дараах зөвлөмжийг Төрийн албаны зөвлөлөөс төрийн захиргааны байгууллага, нэгжүүдэд зөвлөлөө.

Зөвлөмжийг ЭНД дарж үзнэ үү.