монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ТАТАН БУУЛГАСАН ОЛОН УЛСЫН БОЛОН ГАДААД УЛСЫН ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА, САЛБАР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРУУД

Admin 2018/11/30 Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

 

Байгууллагын нэр

Регистрийн дугаар

Татан буулгасан тушаалын дугаар, огноо

1

“Котра гадаад худалдааны төлөөлөгчийн газар” 1036912

Газрын даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/504 дугаар тушаал

2

“Шинэ Зеландын байгалийн хүрээлэн” 1033727

Ерөнхий газрын даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/92 дугаар тушаал

3

“Монголын андууд”

1031848

Ерөнхий газрын даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/208 дугаар тушаал

4

“Беневолент эрүүл мэндийн сан”

1037331

5

“Пакт”

1035207

6

“Олон Улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллага”

1033298

7

“Монгол АСЕМ институт”

1031945

8

“Хөгжлийн төлөө адал явдал”

1034081

9

“Дорнод Азийн мэдээллийн академи”

1036122

10

“Экологи инновацийн төв”

1033131

11

“ОИСКА”

1035738

12

“Мэри Стопс”

1037102

13

“Ядуурлыг бууруулах санаачилга”

1036246

14

“Бүгд Найрамдах Турк Улсын олон улсын хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын Монгол Улс дахь хөтөлбөр зохицуулалтын газар” 9908412

Ерөнхий газрын даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/374 дүгээр тушаал

15

АНУ-д төвтэй “Глобал экономик Аутрийч” 1034936

Ерөнхий газрын даргын 2017 оны 01 дугаар сарын 06-ний өдрийн А/11 дүгээр тушаал

16

Америкын Нэгдсэн Улсад төвтэй “Хойд Америк-Монголын Бизнесийн Зөвлөл” 1032356

2017 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/357 тоот тушаал

17

ХБНГУ Алдаж гэнэдэгсдэд туслах Шайдевег нийгэмлэг” 1032267

2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Газрын даргын А/41

18

АНУ “Македоны үйлчилгээний нэгдсэн сан” 1032925

2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн газрын даргын А/199