монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Admin 2017/05/03 УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН “НОРМЫН

ХУВЦАС НИЙЛҮҮЛЭХ” ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА

Д/Д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал байршил Хугацаа Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Тоо ширхэг
Эхлэх Дуусах
1 2 3 4 5
1 Ёслол албаны хүрэм, өмд 2017.05.04 2017.05.26 ХА 300 хос
2 Өдөр тутмын хүрэм, өмд 2017.05.04 2017.05.26 ХА 200 хос
3 Өвлийн хүрэм өмд 2017.05.04 2017.05.26 ХА 200  хос
4 Гутал /өвөл/ 2017.05.04 2017.05.26 ХА 100  ш
Гутал /хавар, намар/ 2017.05.04 2017.05.26 ХА 100  ш
5 Сорочкан цамц /ханцуйтай/ 2017.05.04 2017.05.26 ХА 600  ш
6 Сорочкан цамц /ханцуйгүй/ 2017.05.04 2017.05.26 ХА 600 ш
7 Малгай /дамран/ 2017.05.04 2017.05.26 ШГБ 300 ш
8 Малгай /ноосон/ 2017.05.04 2017.05.26 ШГБ 250 ш
9 Малгай /саравчтай/ 2017.05.04 2017.05.26 ШГБ 250 ш
10 Зангиа 2017.05.04 2017.05.26 ШГБ 300 ш
11 Тэлээ 2017.05.04 2017.05.26 ШГБ 250 ш
12 Захгүй цамц 2017.05.04 2017.05.26 ШГБ 250 ш
13 Ноосон цамц 2017.05.04 2017.05.26 ШГБ 250 ш
14 Четон 2017.05.04 2017.05.26 ШГБ 300 ш
15 Аксалвант 2017.05.04 2017.05.26 ШГБ 300 ш
16 Зангианы хавчаар 2017.05.04 2017.05.26 ШГБ 250 ш
17 Савхин бээлий 2017.05.04 2017.05.26 ШГБ 150 ш
18 Захны тэмдэг 2017.05.04 2017.05.26 ШГБ 300 ш
19 Үйлчилгээний албан хаагчдын хувцас 2017.05.04 2017.05.26 ШГБ 45 хос

 

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Гадаадын, иргэн харьяатын газар

Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо Гадаадын, иргэн харьяатын газрын төв

байрны 211 тоот өрөө /Б.Анхбаяр утас:99063914/