монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Admin 2020/01/23 ДОРНОГОВЬ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

  1. Түрээслүүлэх эд хөрөнгийн танилцуулга: Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Дорноговь аймаг дахь газрын байр нь албан контор, албан хаагчдын орон сууц, түр саатуулах байрны зориулалтаар баригдсан 3 давхар байр. • Зоорийн давхарт агуулах болон үйлчилгээний ажилчдын өрөө, бялдаржуулах өрөө • 1 давхарт албан хаагчдын ажлын өрөө • 2 давхарт Албан хаагчдын орон сууц, ажлын өрөө • 3 давхарт Албан хаагчдын орон сууц зориулалтаар ашиглагддаг. Түрээслүүлэгчийн эзэмшилд байгаа төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгө нь Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сумын 1-р багт байрлах бөгөөд албаны байрны 66,52 м2 талбай өрөө /тасалгаа/-г түрээслүүлэхээр сонгон шалгаруулж зарлаж байгаа болно.

  2. Сонгон шалгаруулалтын ерөнхий мэдээлэл Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2020 оны 02 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 10 цаг 00 минутанд Материал хүлээн авах хаяг ГИХГ-ын Дорноговь аймаг дахь газрын төв байр /төв талбай/ Материал нээх хугацаа, хаяг, байршил 2020 оны 02 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 10 цаг 00 минутанд ГИХГ-ын Дорноговь аймаг дахь газрын төв байр

Эд хөрөнгө түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ 66,52 мкв талбайтай ажлын байр, / М2-15,000 төгрөг/ Нийт -997,800.00 төгрөг Түрээслэгч үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ -3315398 Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах тухай ерөнхий мэдээлэл Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2, 28 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2001 оны 134 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн өмчийн өөрийн эд хөрөнгө түрээслүүлэх журам”-ын 10 дахь заалт,Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А-1/55 тоот албан бичг Оролцогчдын бүрдүүлж ирүүлэх материал • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ / иргэний хувьд уахим үнэмлэх, эрх бүхий байгуулагаас олгосон үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг тус тус наториатаар баталгаажуулсан хуулбар • Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл / өмнө хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлыг бичих/ • Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт,/ иргэн, хуулийн этгээдийн харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны тодорхойлолт • Ажиллах хүчний мэдээлэл, мэргэжлийн диплом, үнэмлэхийг наториатаар баталгаажуулсан хуулбар • Шаардлагатай тохиолдолд худалдаа, үйлчилгээ, нийтийн хоолны чиглэлийн технологийн баримт бичиг • Талбай болон үндсэн хөрөнгө түрээслэх үнийн санал

  1. Түрээслүүлэх хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах Түрээслүүлэх хөрөнгийг өмч эзэмшигч Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Дорноговь аймаг дахь газрын төв байранд ирж үзэж болох бөгөөд сонгон шалгаруулалтын заавар, бүртгэх хугацаа, хөрөнийн талаарх мэдээллийг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулатын газрын цахим хуудаснаас авна уу.

Хаяг: ГИХГ-ын Дорноговь аймаг дахь газрын төв байр Холбогдох утасны дугаар: 70527566, 96633989

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ГАЗАР