монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ТӨРИЙН АЛБАНЫ 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТУУД

Admin 2020/01/12 Төрийн албаны салбар зөвлөл

ТӨРИЙН АЛБАНЫ 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТУУДЫГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.