монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Admin 2021/01/26 Төрийн албаны салбар зөвлөл, Тушаал, шийдвэр

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн дүнгээр нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудыг байгуулж, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагыг сонгох, нэр дэвшүүлэх, томилох үйл ажиллагаатай холбогдуулан ЗӨВЛӨМЖ болгох нь:

Зөвлөмжийг ЭНД дарж үзнэ үү.