монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Төрийн албаны зөвлөлийн Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан

Admin 2019/01/09 Төрийн албаны салбар зөвлөл

Төрийн албаны зөвлөлийн Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг ЭНД дарж үзнэ үү.

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын "Хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, хариуцлагыг сайжруулах жил"-ийн хүрээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагаа, үр дүнгийн тайланг ЭНД дарж үзнэ үү.