монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Визийн дуусах хугацаа нь амралтын өдөр дуусч хилийн боомт ажиллаагүйн улмаас хилээр гарч чадаагүй тохиолдолд торгуульд орох уу?

Admin 2020/09/09 FAQ, Хяналт шалгалт, зөрчил

Хариулт:

Үгүй. Виз, оршин суух зөвшөөрлийн хугацааны эцсийн өдөр ажлын бус өдөр байвал түүний дараагийн ажлын өдөр уг хугацаа дуусах тул ямар нэгэн торгуулийн арга хэмжээ авахгүй хилээр гарах боломжтой.